« Foolerytoons: You Betcha | Main | Mantel Man, Here's Your Cape »

September 23, 2011

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Heshiberbusia

Dziękuję bardzo !
------------------------------------------------
https://localmarketingforum.com/member.php?action=profile&uid=13932

https://www.morzemilosci.pl/user-2048.html

https://shanksmartialarts.com/rembukan/rbkforum/index.php?action=profile;u=104161

https://www.celiacreviews.com/forum/index.php?action=profile;u=71667

https://forum.reborn-engine.ru/member.php?u=116789

https://detsad7.ru/forum/profile.php?id=123812

my profile
my profile
my profile

Speepeler

Dziękuję bardzo !
------------------------------------------------Adamlambertson

Administracja powinno sie do nauk ekonomicznych. Od czasu poczatku XX wieku, odkad kierowanie próbowano podtrzymac na naukowych podstawach, az az do lat 60. XX wieku kierowanie pojmowane bylo jak ruch kierownicze, obejmujace nastepujace sekwencje postepowania: Planowanie, Organizowanie, Decydowanie, Motywowanie oraz Kontrolowanie, nazywane klasycznymi funkcjami zarzadzania. Klasyczne funkcje zarzadzania wyróznil najwyzszy "klasyk" zarzadzania Henri Fayol. Niemniej poglad na swiat zarzadzania zmienil sie odkad tego czasu radykalnie, stad powinno sie ponowic sie do starszej, z wiekszym natezeniem ogólnej definicji: administracja owo wprawa badz bieglosc rozumnego stosowania srodków gwoli osiagniecia wyznaczonych celów.
(Zob. tez: Zarzadzanie, Koordynowanie)
Inne definicje zarzadzania:
Zarzadzanie jest sztuka osiagania zamierzonych rezultatów za posrednictwem innych ludzi, zarzadzajacy (menedzerowie) osiagaja cele organizacji poprzez organizowanie pracy innych, natomiast nie za posrednictwem praktykowanie zadan osobiscie.
Zarzadzanie owo funkcjonowanie kierownicza polegajaca na ustalaniu celów zas powodowaniu ich realizacji w organizacjach podleglych zarzadzajacemu, na podstawie wlasnosci srodków produkcji lub dyspozycji nimi (wg Gilinskiego).
Zarzadzanie owo postepowanie polegajace na dysponowaniu zasobami (wg prof. T. Pszczolowskiego).
Zarzadzanie to zestaw dzialan (planowanie, organizowanie, uzasadnianie, kontrola) skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe, informacyjne) wykorzystywanych sposród zamiarem osiagniecia celów organizacji. (wg Griffina).
Zarzadzanie owo porzadkowanie chaosu (wg prof. B.R. Kuca)
W odniesieniu do organizacji gospodarczych w miejsce slowa zarzadzanie uzywa sie od czasu do czasu terminu administracja biznesu (ang. Business Administration). Zadanie administracji biznesu ujmuje krótkie okreslenie: "Administracja biznesu ma zapewnic, izby zostalo zrobione to, co ma znajdowac sie zrobione". Administracja biznesu jest dyscyplina akademicka, natomiast szereg uniwersytetów zas szkól biznesu nadaje kategoria magistra sposród tej dyscypliny (Master of Business Administration, w skrócie MBA).
Spis tresci
1 Idea zarzadzania
2 Rzecz zarzadzania w organizacjach
3 Administracja operacyjne - zarzadzanie czynnikami konkurencyjnosci
4 Inne podmioty zarzadzania
5 Teoretycy zarzadzania
6 Zobacz tez
7 Linki zewnetrzne
Przedmiot zarzadzania

Podmiot zarzadzajacy nie zawsze jest tym, który wyznacza cele. Przykladem takiej sytuacji prawdopodobnie znajdowac sie zrzeszenie wojskowa, która ma az do spelnienia okreslona misje, przeciez ani plec nadobna sama, ani jej dowódcy (podmioty zarzadzajace) nie formuluja tej misji. Formuluja tymczasem zadania (co jest do zrobienia) a okreslaja wartosci docelowe (ang. targets), alias wyniki, jakie trzeba dostac. Przyklad ów pokazuje, iz organizacja jest srodkiem osiagania celów, zas totez jest przedmiotem zarzadzania. Inne typowe przedmioty zarzadzania majace identycznosc to obejscie, ansambl ludzi, jednostka. Przewaznie wypelniaja one klasyczne funkcje zarzadzania, stad - nie liczac wyjatki - powiemy, ze rzecz zarzadzania majacy identycznosc jest na wszystko podmiotem zarzadzania.
Z wyjatkiem szczególnych przypadków, jak np. administracja osobistym budzetem przy uzyciu pojedyncza osobe albo kierowanie gospodarstwa w pelni samowystarczalnego, osiaganie zamierzonych wyników zalezy czesciowo od chwili dzialania innych podmiotów. Ergo zarzadzanie obejmuje oraz stosunki (zwiazki) podmiotu z otoczeniem.
Kazdy osoba w swym dzialaniu wykorzystuje zasoby. Zasoby sa przedmiotem zarzadzania. Az do najwazniejszych naleza zasoby ludzkie (sila robocza a jej kwalifikacje), zasoby finansowe, aktywa materialne (srodki trwale) oraz Chronos. Niedawno co chwila wiekszego znaczenia w dzialaniu organizacji nabieraja zasoby srodowiska naturalnego zas zasoby niematerialne (np. licencje, prawa autorskie), erudycja a zwiazki z otoczeniem spoleczno-gospodarczym zaliczane do zasobów kapitalu niematerialnego (ang. intangibles, intangible capital). Wiec w zarzadzaniu zasobami wyrózniamy najczesciej:
zarzadzanie zasobami ludzkimi,
zarzadzanie finansowe,
zarzadzanie aktywami,
zarzadzanie czasem,
zarzadzanie srodowiskiem,
zarzadzanie wiedza,
Studia prawo
zarzadzanie kultura
zarzadzanie relacjami, w zasadzie istotne niedawno administracja zwiazkami sposród klientem,
zarzadzanie kapitalem niematerialnym,
zarzadzanie problemami,
zarzadzanie konfliktami,
zarzadzanie stresem,
zarzadzanie jakoscia,
zarzadzanie ryzykiem,
zarzadzanie emocjami,
zarzadzanie nieruchomosciami,
zarzadzanie wartoscia firmy - Value Based Management.
Przedmiot zarzadzania w organizacjach

Przeznaczeniem organizacji jest systematyzowanie (porzadkowanie) dzialania jej uczestników w taki metoda, azeby realizowala swa misje, osiagala pozadane wyniki czy tez wykonywala swe zadania przy optymalnym wykorzystaniu (zuzyciu) zasobów.
Przedmiotem zarzadzania ogólnego (ang. General Management) jest zrzeszenie w charakterze agregat. Do zadan zarzadzania ogólnego nalezy zarzadzanie strategiczne, budowanie struktur organizacyjnych i administracja zasobami ludzkimi natomiast aktywami. Wyjawszy tego w nowym paradygmacie zarzadzania kladzie sie kolosalny akcent na rzad oraz ksztaltowanie kultury korporacyjnej.
Przedmiotem zarzadzania funkcjonalnego sa zadania albo autonomicznych czesci organizacji, które nazywamy funkcjami. Wedlug jednej z definicji (H. James Harrington) zatrudnienie w organizacji to kapela ludzi wykonujacych to samo obowiazek. Najwazniejsza dziedzina zarzadzania funkcjonalnego jest zarzadzanie operacjami, utozsamiane ongis z zarzadzaniem produkcja, zas dzien dzisiejszy notorycznie okreslane ogólniej w charakterze zarzadzanie wytwarzaniem wyrobów natomiast uslug. Obecnie wzgledne znaczenie zarzadzania funkcjonalnego zmniejsza sie, bowiem w coraz wiekszym stopniu uzupelniane jest ono oraz w czesci zastepowane zarzadzaniem procesowym.
Przechodzenie z zarzadzania funkcjonalnego na kierowanie procesowe jest zjawiskiem charakterystycznym w celu wspomnianej zmiany paradygmatu zarzadzania. W tym nowym paradygmacie kierowanie operacjami mozna dotyczyc jako kierowanie czynnikami konkurencyjnosci.
Zarzadzanie operacyjne - administracja czynnikami konkurencyjnosci

Wyróznia sie trzy klasyczne czynniki konkurencyjnosci: stan, koszt natomiast dostawa. Rekojmia wymaganej za sprawa targ jakosci produktu (wyrobu albo uslugi ewentualnie pakietu produkty+uslugi), kosztu nabycia a uzytkowania produktu tudziez wymaganej ilosci, róznorodnosci, terminowosci dostaw produktu i szybkosci realizacji zamówien decyduje o konkurencyjnosci produktu, alias o jego atrakcyjnosci rynkowej w porównaniu sposród innymi produktami. Prócz czynników klasycznych duzego znaczenia nabieraja ostatnimi czasy takie czynniki, podczas gdy sprawnosc obslugi klientów (ang. Customer Service) oraz cechy jakosci wykraczajace oprócz stan konstrukcji i wykonania, np. ekologicznosc natomiast obronnosc produktu natomiast procesu produkcji.
Zapewnienie jakosci na procedura schematyczny jest zadaniem kontroli jakosci. Kontrola jakosci jest funkcja organizacyjna. Nadzorowanie jakosci wykonuje swoje obowiazek w ten modus, iz z wytworzonych produktów wybiera produkty spelniajace wymagania a kwalifikuje je w charakterze nadajace sie az do przekazania klientowi zewnetrznemu lub wewnetrznemu. Produkty nie spelniajace wymagan zostaja odrzucone dzieki kontrole jakosci a kierowane az do poprawek, do naprawy czy tez az do zlomowania.
Zapewnienie jakosci na modus nowoczesny (w nowym paradygmacie zarzadzania) polega na zapewnieniu doskonalosci procesu wytwarzania oraz dostarczania. Podstawa takiego postepowania jest teza, iz gdyby robota na kazdym etapie procesu jest wysokiej jakosci, to na wyjsciu procesu powstaje artykul wysokiej jakosci. W praktyce parametry charakteryzujace jakosc produktu musza zawierac w sobie sie w okreslonych natomiast waskich granicach. Jesli w rzeczy samej jest, mówi sie, iz przebieg jest niezachwiany. Kiedy lecz zostanie stwierdzone, iz blizej nie okreslony sposród parametrów jakosci produktu nie miesci sie w zadanych granicach, powinno sie poszukac w procesie miejsc, które sa przyczyna defektu, tudziez od tego czasu odwolac owe przyczyny. W ów postepowanie realizowane jest sprzezenie zwrotne pomiedzy wyjsciem procesu, oraz miejscami w procesie decydujacymi o jego doskonalosci.
Opisany sposób sterowania procesem jest istota Kompleksowego Systemu Sterowania za posrednictwem Postac - (ang. TQC - Total Quality Control). W praktyce olbrzymia wieksza czesc procesów to procesy nieciagle. W takich procesach równiez obróbka, kiedy i stan produktu na wyjsciu maja nature statystyczna. W odniesieniu do takich przypadków oraz w odniesieniu do procesów biznesowych mówimy o statystycznym sterowaniu procesami (ang. SPC - Statistical Process Control).
Zarzadzanie kosztami na badania skostnialy ma na celu redukcje kosztów dzialania organizacji. Duet najpowszechniejsze srodki prowadzace do tego to kontroling kosztów polegajacy na narzuceniu dyscypliny budzetowej (patrz: budzet, budzetowanie) wszystkim komórkom organizacyjnym natomiast czynienie oszczednosci.
W zarzadzaniu procesowym w zamian o redukcji kosztów mówi sie o redukcji strat. Podstawa programu redukcji strat jest klasyfikacja strat. W odniesieniu az do niektórych procesów i funkcji, takich podczas gdy przebieg produkcji, azaliz koszty utrzymania ruchu, punktem wyjscia az do klasyfikacji strat jest podzial standardowa (np. siedem rodzajów strat produkcyjnych, tzw. Szóstka Wielkich Strat w pierwszym standardzie Total Productive Maintenance, szesnascie glównych strat w drugim standardzie tego systemu). W praktyce najpowszechniejszym przedsiewzieciem majacym na celu redukcje strat jest eliminowanie z procesu wszystkich elementów, które nie przynosza wartosci dodanej, sa marnotrawstwem (patrz Muda). Przedsiewzieciem kompleksowym jest wyszczuplanie procesów (ang. streamlining). Najczesciej nie ogranicza sie ono do eliminowania elementów zbednych, lecz wymaga przeprojektowania procesu. Podstawowa metodologia wyszczuplania procesów, podobnie jak produkcyjnych gdy tudziez biznesowych, jest mechanika przemyslowa - metodologia wspierajaca zarzadzanie operacyjne, traktowana czestokroc jak samodzielna dyscyplina zarzadzania.
Najprostszy casus konkurowania w oparciu o koszty to rywalizacja cenowa. Na niektórych rynkach, przede wszystkim rynkach profesjonalnych, wysoka zaplata produktu jest akceptowana pod warunkiem niskich kosztów eksploatacji produktu natomiast niskich kosztów wylaczenia produktu sposród eksploatacji. W takich przypadkach artykul konkurencyjny kosztowo owo towar o niskim koszcie cyklu zycia.
Dostawa w charakterze element konkurencyjnosci jest adekwatnie wiazka kilku róznych czynników, które - zaleznie od warunki (gl. od chwili obszaru produktowo-rynkowego i sytuacji konkurencyjnej) - maja wieksze albo mniejsze wplyw. Az do najwazniejszych sposród nich nalezy solidnosc dostaw, czyli wypelnianie dzieki dostawce obietnic dotyczacych terminu dostawy. Wspólczesnie rosnie autorytet szybkosci dostaw, inaczej czasu, jaki uplywa odkad momentu otrzymania zamówienia za pomoca dostawce az do momentu dostarczenia towaru na lokalizacja przeznaczenia. Czynnikiem podstawowym jest poreka wymaganej ilosci towaru, mimo to w ramach tego rosnie prestiz róznorodnosci produktów. Gielda wymaga skoro coraz to z wiekszym natezeniem róznorodnych produktów dostarczanych coraz czesciej a w coraz mniejszych partiach. Spelnienie tego warunku wymaga elastycznosci systemu produkcyjnego, która jest tym wieksza, im krótszy czas natomiast pomniejszy koszt przestawiania (przezbrajania - patrz SMED).
Jak wspomniano w góre, jakosc, wartosc natomiast dostawa nie sa jedynymi czynnikami konkurencyjnosci. Rekojmia pozostalych waznych w tej chwili czynników konkurencyjnosci odbywa sie w poprzek kierowanie srodowiskiem tudziez zarzadzanie bezpieczenstwem.
Wyszczuplanie procesu zazwyczaj prowadzi równoczesnie az do jego przyspieszenia.
Prawidlowo prowadzone przeprojektowanie procesu pozwala zdobyc za jednym zamachem redukcje kosztów oraz poprawe jakosci produktu. Przeprojektowanie radykalne procesów biznesowych owo reengineering, kto stosowany jest w tym momencie niezwykle rzadko, dlatego ze radykalizm jego metodologii przynosi w warunkach przemyslowych na caloksztalt wiecej efektów negatywnych, anizeli pozytywnych. Do mniej radykalnych metodologii doskonalenia procesów naleza Business Process Redesigning i Ulepszanie Procesów Biznesowych (ang. Business Process Improvement).
Inne podmioty zarzadzania

Gospodarka przyswajajaca (zbieractwo, myslistwo, rybactwo, pierwotne rolnictwo) wykorzystuje ograniczone zasoby naturalne, wobec tego jej celem jest nie na to samo akwizycja i wykorzystanie tych zasobów, toz takze ich obrona. Wystepuja po tej stronie lecz wciaz niektóre, niezbedne elementy zarzadzania, gdy rozpad pracy, programowanie robót gospodarskich oraz koordynowanie ich zas proste czynnosci administracyjne, kiedy wpis inwentarza.
W gospodarce pierwotnej (samowystarczalnej) równie kiedy w gospodarce przyswajajacej natomiast w wielu formach gospodarki kolektywnej (np. zagospodarowanie dzialów wodnych, system ekonomiczny lesna) utwór na caloksztalt nie ma ustalonej ceny, wiec nie musi dziac sie tu w ogóle administracja finansowe. Nie wystepuje tu zarzadzanie strategiczne, a zarzadzanie operacyjne ogranicza sie az do organizacji pracy.
W gospodarstwach rolnych zas w najprostszych formach dzialalnosci gospodarczej, kiedy drobny kupiectwo, uslugi natomiast produkcja (rzemioslo) wystepuja elementy strategii oraz zarzadzania zasobami (poniewaz wystepuje substytucja pracy, kapitalu natomiast energii), kierowanie jakoscia oraz organizacja pracy. Kategoria wynikowa jest po tej stronie przychód ewentualnie placa, wystepuje w takim razie kierowanie zakupami, ale nie wystepuje administracja kosztami.
W gospodarstwach domowych podstawowym zagadnieniem zarzadzania jest przeznaczenie dochodu oraz dysponowanych zasobów pracy a czasu pomiedzy konsumpcje biezaca (w tym odpoczynek, rekreacja i rozrywka), oszczednosci zas inwestycje w przyszlosc (np. edukacje).
Szczególna dziedzina zarzadzania jest zarzadzanie osobiste, którego podmiotem jest czlon, i przedmiotem na calosc jej budzet czasu. Kierowanie czasem wewnatrz paragraf wyjscia bierze uswiadomienie sobie dzieki jednostke hierarchii wartosci dotyczacej tego, co jest gwoli niej wazne w jej zyciu. Celem jest racjonalne gospodarowanie kiedy niekiedy, tzn. alokowanie go wg priorytetów wynikajacych z owej refleksji. Zrecznosc zarzadzania kiedy niekiedy bywa dodatkowo istotnym atutem pracownika w organizacji.
Inna szczególna dziedzina zarzadzania sa sytuacje szczególne; wyróznia sie na przyklad kierowanie katastrofami, zarzadzanie konfliktami, kierowanie kryzysowe.
Historycznie najwczesniejsza, w pelni dojrzala dziedzina zarzadzania jest zarzadzanie terytorialna i panstwowa. Najwczesniej uksztaltowala sie zarzadzanie zamiast (prawdopodobnie w 2 polowie VI tysiaclecia p.n.e.), poniewaz miasta powstaly przedtem powstaly panstwa.
Teoretycy zarzadzania

Audubon Ron

My wife drags new squeaky toys almost weekly. We have a pile of them. I should post about it. They drag out "every" two and mostly guts everywhere.

foolery

Yikes, for real, Jamie? Ill bet that is the first and last time I ever hear of someone being attacked by a giraffe!

Jamie

and that is why I buy the unstuffed toys... Bailey disembowels in seconds... Midge will be happy a giraffe suffered though, she was once attacked by a giraffe... seriously, picked her up off the ground 3 inches by her ponytail

The comments to this entry are closed.

My Photo

Find Me Online

Facebook Flickr Instagram Last.fm LinkedIn Pandora Pinterest StumbleUpon Technorati Twitter Vimeo YouTube